Kontakt og Information

Kontakt & Information

 

Find tlf.-numre og e-mailadresser under : Havneforeningen : Bestyrelsen.

 

 

 

                                                            INFORMATION:  

 

Her på denne side vil der løbende gives information om diverse informationer til medlemmerne,

 såsom indkaldelse til arbejdsdage, generalforsamling og andet.

 

Vedr. henvendelse om bådeplads:

næstformand/kasserer/Pladshenvisning

Michael Kofoed

Tlf: 30572936

Mail: vigegaarden@gmail.com

 

Vedr. hjælp til fortøjninger :

Kasper Køie

Tlf:21754052

Mail: kasperkoeie@gmail.com

 

 

 

 

1. NYHEDSBREV JAN. 2019

 

SIDEN SIDST: 


Kære medlemmer.

Vi er desværre nød til at ændre vores arbejdsdag fra d 11/5 til d 25/5 kl 9-12.

Glæder os til en hyggelig dag .

Hilsen bestyrelsen

 

Der er foretaget reparationer af  af den lange mole af firmaet Jens Møller.

Med specielt maskineri er fuger renset ud og beton blæst ind.

 

Vi har haft to arbejdsdage med oprydning, udbedring af huller i vejen m.m.

 

Den inderste træbro er taget på land for vinteren.

 

Der er fremstillet en ny solid  arbejdsflåde til havnen.

Den har været nyttig i forbindelse med molearbejdet.

 

Vageren uden for havnen har fået ny rød reflex.

 

En revideret udgave af Poul Kofoeds bog Melsted Havn gennem 100 år er blevet trykt og udleveret gratis til havnens medlemmer.

 

PLANER

 

2 redningsstiger er ved at blive lavet på Plantagen i Svaneke – de har været nogle måneder under vejs, men kommer vel til sidst.

 

Bestyrelsen arbejder på at finde en måde kajakkerne kan mærkes på så man kan se om de hører til i havnen.

 

Et større skilt med advarsler til badende er under vejs.

 

 

Der er nogen der har flyttet havnens bord/bænk hen mellem åen og badehotellet – det skal flyttes tilbage til havnen.

 

Vi planlægger at skifte bank. Der vil blive afstemning om det på generalforsamlingen.

 

Generalforsamling vil finde sted lørdag 8. juni i Havnehuset. kl. 10.00.  Indkaldelse med dagsorden og forslag udsendes inden.

 

Der er planlagt arbejdsdage lørdag den 25 maj kl 10.00

 

Den årlige grilfest finder sted den 10. august  kl. 17.00

 

Det planlægges at invitere Fiskerikontrollen til at fortælle om nye og gamle regler.

 

 

BEMÆRKNINGER

 

Der er desværre stadig bådejere der ikke fortøjer sikkert.

Der skal fortøjes med kæder eller vægte mod land, så bådene kan følge vandstandsændringer og bølgebevægelser.

Fortøjes for stramt slides fortøjninger over og båden bliver skadet eller skader nabobåde.

Kædestykker kan købes hos Tejn Trawl eller på Jernpladsen på Snorrebakken.

 

Årsopkrævning vil blive udsendt i løbet af januar.

 

 

 

Med venlig hilsen og ønske om godt nytår fra

 

Melsted Havns Bestyrelse

 

 

Hjemmeside: www.melstedhavn.dk