Bestyrelsen

Bestyrelsen


Bestyrelsen består af 5 medlemmer og forestår den daglige ledelse.

 

Formand

Ole Hertz

Tlf: 21718861

Mail: olehertz@post.tdcadsl.dk


Næstformand &

Bestyrelsesmedlem/kasserer

Ansvarsh.vedr.webside

Michael Kofoed

Tlf: 30572936

Mail: vigegaarden@gmail.com


Bestyrelsesmedlem/

Mark Palmquist

Tlf: 22986383

Mail: palmquist@hotmail.com


Bestyrelsesmedlem

Catarina Kock

tlf :21305058

Mail: catakok@gmail.com


Bestyrelsesmedlem/webmaster

Thor Backhausen

tlf: .21671006

Mail: mail@thorbackhausen.dk


Suppleant

Torben KofoedMail: tok7171@gmail.com


Havnefoged:

Morten Kirknæs

Tlf :51345064

Mail: mortenkirknaes@hotmail.com